Waarom zeggen ze Love in plaats van 0 in tennis?

Scoren in tennis is soms nogal verwarrend, nietwaar? Als u tijdens een tenniswedstrijd beter luistert, zult u merken dat de scheidsrechter na elke rally de score voorleest.

U hoort dan een uitdrukking als “Love Fifteen”. U kunt waarschijnlijk aan het verloop van het spel zien dat “Love” nul betekent. Maar waar komt de term vandaan en hoe zit het met de andere getallen in het scoresysteem?

Oorsprong van de Love in de puntentelling

De exacte oorsprong van de uitdrukking “Love” is vandaag de dag nog onbekend. In totaal zijn er drie theorieën waarmee de uitdrukking zou kunnen zijn ontstaan.

1. Liefde voor het spel

Volgens de eerste theorie komt de term van de uitdrukking “to play for love”. Meer specifiek betekent de uitdrukking dat tennis niet voor geld werd gespeeld, maar uitsluitend voor de liefde van het spel.

2. Spel voor de eer

In het tweede geval had de term ook kunnen worden afgeleid van het woord “lof”. Volgens dit, hoewel je een punt hebt verloren, ben je blijven tennissen omdat het vooral om de eer ging.

3. Het ei als de 0

De derde theorie stelt dat het Franse woord “l’œuf” (in het Nederlands “ei”) de beslissende factor was voor de Engelse term “Love”. Het Frans vergeleek de nul met de vorm van een ei en noemde de score ernaar.

Herkomst van 15, 30, 40 in de puntentelling

Nadat we de geschiedenis van de term “Love” hebben bekeken, rijst nu de vraag hoe de getallen 15, 30 en 40 überhaupt tot stand zijn gekomen. De oorsprong van dit scoresysteem is ook niet precies bekend. Er zijn twee theorieën over dit onderwerp.

1. Afstand tot het net

Enerzijds wordt aangenomen dat dit scoresysteem terug te voeren is op de voorloper van het tennis, het jeu de paume. In de beginperiode van het jeu de paume werd de baan door verschillende lijnen verdeeld. Elk van deze lijnen liep evenwijdig aan het net op een afstand van 15 inch.

Als een speler een punt had gewonnen, ging hij 15 inch naar voren. Bijgevolg was hij na het tweede punt 30 inches dichter bij het net en na het derde punt 45 inches. Maar omdat de speler dan te dicht bij het net was, werd de afstand gereduceerd tot 40 inch.

2. Spel met geldinzet

Aan de andere kant kunnen de getallen iets te maken hebben met het geld dat op dat moment in het jeu de paume werd uitgegeven.

Zo kreeg je voor elk gewonnen punt een muntje ter waarde van 15 “Dernier”. Daarna waren er 30 Dernier en daarna 45 Dernier. Later werd de 45 vervangen door het getal 40, omdat de uitspraak ervan makkelijker en korter is.

Nu weet je waarom er op deze manier punten worden gescoord in het tennis. Op de volgende pagina leert u in detail hoe de puntentelling werkt.

Leer meer over de puntentelling